Showing 1 - 20 of 750 for search: '', query time: 0.12s
Period 1950-1990
Ruim 8900 foto's en dia's afkomstig van NVV en FNV en m.n. FNV-Voorlichting, voornamelijk uit de tweede helft van de 20ste eeuw, vooral over het werk van beide federaties en de arbeidsverhoudingen in de industrie en andere economische sectoren in Nederland, alsmede ruim 2200 foto's van personen.
Archives
Add to Favorites
Notulen van vergaderingen van het hoofdbestuur en dagelijks bestuur 1904-1942, 1945-1946; correspondentie, voornamelijk met afdelingen (alfabetisch geordend), ministeries, overheidsinstellingen en NVV; jaarverslagen en circulaires van afdelingen; adressen aan gemeenteraden; veel stukken van de ACOP,...
Archives
Add to Favorites
Landen- en regiodossiers ingedeeld naar continent met daarbinnen correspondentie, notities, verslagen, financiële overzichten, rapporten, vlucht /reisgegevens en brochures 1979-2007.
Archives
Add to Favorites
De collectie 'Nederland, kleine archieven en losse stukken' bevat archivalia, te gering van omvang om als zelfstandig archief te worden beschouwd; lijst ingedeeld in 'personen' en 'organisaties'; voorbeelden van personen en organisaties waarover stukken te vinden zijn: Jan Appel, Hartog Bonn, Christ...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1908-1976
Het eigenlijke organisatiearchief 1908-1975 (1981): van de vooroorlogse stukken zijn alleen de notulen vanaf 1908 (tot 1981, met enige lacunes) bewaard gebleven, evenals de notulen van de gezamenlijke SDAP- en NVV-vergaderingen; de overige stukken zijn in de Tweede Wereldoorlog vernietigd; notulen e...
Archives
Online content
Add to Favorites
Collection of documents on Asian regional issues and organizations
Archives
Add to Favorites
Collection of documents on North Korea
Archives
Add to Favorites
Ephemera collection on economic, social en political developments in Congo.
Archives
Add to Favorites
Ephemera collection on economic, social en political developments in Norway
Archives
Add to Favorites
Ephemera collection on economic, social en political developments in Tunisia
Archives
Add to Favorites
Small collection of documents on Singapore
Archives
Add to Favorites
Collection of documents on Malaysian politics and protests, labour, trade unions, social movements and culture
Archives
Add to Favorites
Period 1975-2014
Collection of documents on Philippine politics and protests, labour, trade unions, social movements and culture
Archives
Add to Favorites
Period 1965-2010
Boeken over mensenrechten, vakbonden en economische en sociale ontwikkelingen in landen in Latijns America
Archives
Add to Favorites
Ephemera collection on economic, social en political developments in Finland.
Archives
Add to Favorites
Ephemera collection on economic, social en political developments in Jamaica
Archives
Add to Favorites
Ephemera collection on Senegal
Archives
Add to Favorites
Ephemera collection on economic, social en political developments in Venezuela
Archives
Add to Favorites
Agenda's, presentielijsten en notulen van de vergaderingen van de leden, het dagelijks bestuur en het hoofdbestuur 1928-2012; correspondentie 1971-2012; stukken betreffende reglementering 1985-2004, ledenadministratie 1992-1995, financiële administratie 1974-2005; stukken betreffende de Toogdagen 19...
Archives
Add to Favorites