Showing 1 - 20 of 198 for search: '', query time: 0.12s
Period 1963-1980
Een verzameling krantenknipsel van Henk Nijman die in de jaren zeventig actief was bij voor de Lastige Amsterdammer en De Sterke Arm in de Dapperbuurt. Uit de Volkskrant, Algemeen Handelsblad, (vanaf 1970) NRC-Handelsblad en De Waarheid knipte hij tussen 1963 en 1980 de artikelen en berichten met be...
Archives
Add to Favorites
Period 1964-1975
In deze collectie een overzicht in de vorm van pamfletten, brochures en nota's van allerlei vroege kraakactiviteiten in diverse buurten van de stad, maar ook meer buiten Amsterdam. (Surinaamse krakers in de Bijlmermeer, boerderijkrakers in Diemen). Uitgebreidere dossiers over de kraakacties in de Ge...
Archives
Add to Favorites
Period 1984–1992
In de collectie dossiers met pamfletten, persberichten, verklaringen, kranten en brochures betreffende overal in Nederland gevoerde acties tegen apartheid, vooral tegen Shell: onder andere 'Blij dat ik snij' en de 'Shell spektakelblokkade' georganiseerd door het Komitee Shell uit Zuid-Afrika (SuZA,...
Archives
Add to Favorites
Period 1980-2017
In de collectie een verzameling van interne stukken van de kraakgroep betreffende bijvoorbeeld het kraakspreekuur. Dossiers van de Binnenpret: een logboek van de kraak in 1984 en notulen van vergaderingen. Tevens dossiers over Sauna Fenomeen en de interne crisis die hier jarenlang gewoed heeft. Verd...
Archives
Add to Favorites
Period 1980-1987
Collection of documentation on the civil war in Lebanon consisting of newspaper clippings, pamphlets, bulletins, leaflets and some other printed documents on the Amal movement, the Forces Libanaises, the Israeli actions, the position of the Palestine Liberation Organization (PLO), the Popular Front...
Archives
Add to Favorites
Stukken betreffende de bemoeienis van Auke Bijlsma met de Amsterdamse binnenstadsproblematiek zowel in zijn rol van bewoner en actievoerder in de Nieuwmarktbuurt als van gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid 1960-2012.
Archives
Add to Favorites
Period 1966-1980
Brieven, getuigenverklaringen, processtukken, een rapport en krantenknipsels betreffende de arrestatie van en de rechtsgang rond provo Maarten Visser verzameld en opgemaakt door getuige Eric de Lijser 1966-1967. Stukken betreffende de Werkgroep Verkeer van de Amsterdamse Ouderraad en de samenstell...
Archives
Add to Favorites
Period 1991–1994
In de collectie dossiers over de pogingen om de panden te behoeden voor de sloop en om ze te behouden voor de bewoners en gebruikers. Tevens enige gegevens over de historie van de panden. En het met behulp van het Speculatie Onderzoeks Kollektief verrichte onderzoek naar de handelswijze van de ABN-A...
Archives
Add to Favorites
Period 1978
In deze bescheiden collectie een draaiboek voor de acties van Amsterdamse krakers, enige foto's ter voorbereiding op de acties en enige stukken met betrekking tot de anti-kraakwet.
Archives
Add to Favorites
Period 1977–2012
In de collectie behalve een algemeen en divers overzicht van kraakpanden en de kraakactiviteiten in Rotterdam de afstudeersciptie over de geschiedenis van het kraken (2001), een vroege kraakhandleiding van het Komitee Jongeren Huisvesting Rotterdam (1977). Verder een keur aan kraakperiodieken, kraak...
Archives
Add to Favorites
Period 1974 – 2016
Geen onderwerp waartegen vanuit de linkse kraak- en actiebeweging geen demonstratie is gehouden of actie is gevoerd. Als het niet tot een van de hoofdonderwerpen behoort (kraken, antikernenergie, antimilitarisme, antifascisme, anti-apartheid, milieu, verkeer, uitkeringen, gender, vluchtelingen, poli...
Archives
Add to Favorites
Period 1982-1992
Notulen 1982-1992; statuten z.j.; financiële stukken 1983-1992; stukken betreffende subsidieaanvragen 1984-1988 en de 'affaire Singh Varma' 1984-1985, 1994-1995; overige stukken 1981-1991 en z.j.
Archives
Add to Favorites
Prison diaries; correspondence with neo-Nazist organizations in Europe, the USA and South Africa; address lists; documents on trials; pamphlets; illegal facsimile editions of publications of Joseph Goebbels and other documents.
Archives
Add to Favorites
Period 1985-1989
In de collectie de dossiers over de nasleep van de ontruiming en de onderzoeken naar de dood van Hans Kok; stukken over de processen tegen de mede-arrestanten van Hans Kok en onderzoeksrapporten van diverse officiële instanties (o.a. Rijksrecherche, Nationale Ombudsman); acties en uitgaven van krake...
Archives
Add to Favorites
Lijsten met handtekeningen, brieven, adhesiebetuigingen; brieven van mensen die zich met het verzoekschrift en de Open Brief van 13 september niet konden verenigen; kranteknipsels en andere documentatie.
Archives
Add to Favorites
Period 1971–2004
In de collectie behalve materiaal uit Christiania zelf enige dossiers betreffen de Amsterdamse solidariteitsacties met Christiania in de jaren zeventig, begin jaren tachtig. Verder dossiers over solidariteitsacties met andere kraakpanden in Denemarken en in Stockholm, Zweden en een enkel dossier uit...
Archives
Add to Favorites
Gramophone records from countries in Africa such as Angola, Ethiopia, Kenia, Morocco and South-Africa.
Archives
Add to Favorites
Period 1977–1999
In de collectie diverse boekjes en brochures over verschillende huiseigenaren, speculanten en projectontwikkelaars. Ook enkele uitgaves met stadswandelingen (o.a. een Engelstalige). In de collectie ook een overzicht van de activiteiten van het SPOK en correspondentiemateriaal en notulen van interne...
Archives
Add to Favorites
Correspondence by Didi Danquart of the Medienwerkstatt Freiburg 1983-1987; financial documents; notes; texts of interviews with political activists; documents concerning Augustin Souchy, Clara Thalmann and the film `Die Lange Hoffnung'; documents concerning the film `Mythos 68' and the video `Die Ge...
Archives
Add to Favorites
Period 1975–2008
In de collectie bevat onder andere de logboeken en agenda's uit de periode 1975 – 1994 die door de vrijwilligers als interne communicatieboeken werden gebruikt. Aanvankelijk werden hier ook de uitleningen in bijgehouden, later kwamen die op aparte kaarten terecht. Tevens een boek met notulen van de...
Archives
Add to Favorites