Showing 1 - 20 of 728 for search: '', query time: 0.09s
's-Gravenhaagsche Meubelmakersvereeniging Rechten naast Plichten, 1885-1908 (1909): ingekomen stukken. Nederlandsche Behangers- en Stoffeerders- en Beddenmakersbond afdeling Den Haag, 1896-1908: ingekomen stukken en andere stukken, onder andere congresverslagen, en een enquête uit 1906 naar de arb...
Archives
Add to Favorites
Personal documents 1940-1992; correspondence 1982-2010; documents on the Sozialistischer Deutscher Studentenbund and his studies in Kiel and Marburg 1960-1968; documents concerning the Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung (ISF) in Marburg 1967-1993; documents concerning the Deutsche Kommun...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de leden- en bestuursvergaderingen 1945-1971 (niet volledig), presentielijsten van de ledenvergaderingen 1945-1968, ledenlijst z.j. en jaarverslag 1969-1970.
Archives
Add to Favorites
Notulen en presentielijsten van de vergaderingen van de afdeling Putten van de Bond van Christelijke Politie-Ambtenaren in Nederland 1952-1990.
Archives
Add to Favorites
Notulen, jaarverslagen en brievenboeken van de afdelingen Amersfoort, Amsterdam, Assen Bergen op Zoom, Blomberg (Duitsland), Deelen, Deventer, Ermelo, Gilze Rijen, Harderwijk, Middelburg, Seedorf (Duitsland), Steenwijk, Tilburg, Utrecht, Volkel, Weert, en Zuidlaren c.1967-1991; bevat bij enkele afde...
Archives
Add to Favorites
Correspondentie 1904-1905, ledenregisters 1906-1942 en verslagen 1940-1942.
Archives
Add to Favorites
The Clean Clothes Campaign (CCC) is an international network organization to discuss and to improve the labour conditions of workers in low-wage countries. Most attention is paid to the clothing industry in various Asian countries.
Archives
Add to Favorites
Collection of documents and printed material from and concerning Solidarność (mostly photocopies). Documents on the first national congress September 1981; documents on the branches of the miners in Lower Silesia (on microfilm); reports on protest actions and trials; documents on trials; telex messa...
Archives
Add to Favorites
Collection of Md. Mahbubar Rahman (মোহম্মদ মাহবুবর রহমান) on political and social developments in Bangladesh consisting of leaflets, manifestoes, press releases, circular letters and other (mostly printed) documents of both left-wing and fundamentalist political parties and other organizations, incl...
Archives
Add to Favorites
Notulen van de vergaderingen van de Bondsraad van de Algemene Nederlandse Agrarische Bedrijfsbond 1954-1963; stukken betreffende diverse congressen 1964, 1970, 1980; stukken betreffende loononderhandelingen in de diverse sectoren van het agrarisch bedrijf 1940-1953; stukken betreffende de staking in...
Archives
Add to Favorites
Period 1938-1940
Voornamelijk stukken betreffende het ledenbestand, CAO's, salarissen, financiële stukken en circulaires, die ook verslagen van de vergaderingen bevatten, serie notulen 1946-1954, correspondentie, onder andere met bedrijven, dossiers bijvoorbeeld over de koopavond met onder andere enquête uit 1971; e...
Archives
Add to Favorites
Period 1894-1908
File of correspondence by the editor Joseph Edwards with E. Belfort Bax, Sidney Webb, Ch. Dilke and other well-known persons mainly on data for the yearbook; a few other letters.
Archives
Add to Favorites
Notulen van de bestuursvergaderingen 1903-1910, 1912-1917, 1921-1959, van de ledenvergaderingen 1912-1916, van de vergaderingen van het dagelijks bestuur 1950-1960; van de vergaderingen van het Pensioenfonds 1924-1941.
Archives
Add to Favorites
Het grootste gedeelte van het archief bestaat uit de correspondentie met de leden, de vakorganisaties en andere werkgeversorganisaties en de overheid. en de agenda's en notulen van de vergaderingen van de leden, het hoofdbestuur en het dagelijks bestuur met bijlagen betreffende de periode 1946-1999....
Archives
Add to Favorites
Oprichtingsakte, statuten, huishoudelijk reglement, notulen van de vergaderingen van de raad van beheer met commissarissen, en de algemene vergaderingen 1898-1911, opdrachtboek 1898-1900, loonlijsten, materialenboek, circulaires aan de aandeelhouders, financiële stukken.
Archives
Add to Favorites
Uitgeschreven interviews met vakbondsbestuurders 1981-1989. De geluidscassettes van deze interviews bevinden zich bij de afdeling Beeld en Geluid van het IISG, waar deze ontsloten zijn naar bestuurder (BG GC3/379-483).
Archives
Add to Favorites
Notulen van vergaderingen 1911-1973; jaarverslagen 1935-1970; stukken betreffende de ledenadministratie 1915-1918 en het 35-jarig jubileum 1948.
Archives
Add to Favorites
Period 1951-1967
Notulen met enige presentielijsten 1951-1964, aantekeningen van secretaris F.J.M. van Ogtrop 1960-1963, ledenlijsten (vanaf 1926), enige correspondentie; statuten en jaarverslag van de Vereniging Katholiek Nijverheidsonderwijs St. Joseph in Rotterdam 1962; handleiding voor kaderleden 1964.
Archives
Add to Favorites
Period 1869-2002
Documentatie over Nederlandse vakbonden en arbeidsverhoudingen
Archives
Add to Favorites
Voornamelijk stukken betreffende IAMV afdeling Den Haag: notulen 1928-1934, presentielijst 1923-1934; financiële stukken 1926-1934, circulaires en correspondentie 1935-1936, stukken ontwikkelingswerk 1933-1934; het 9de dienstweigeringscongres 1932, comité van directe actie tegen oorlog 1932; een enk...
Archives
Add to Favorites