Showing 1 - 8 of 8 for search: '', query time: 0.06s
Period 1907-1942
Het archief valt in een aantal gedeelten uiteen:. Periode 1907-1912: enige stukken betreffende zijn gemeenteraadslidmaatschap in Zwolle en zijn voorzitterschap van de NV van Spoor- en Tramwegpersoneel; Periode 1913-1918: stukken betreffende zijn verblijf in Nederlands-Indië, voornamelijk betreff...
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1930-1991
Persoonlijke stukken; manuscripten; stukken betreffende theater en theatergezelschappen 1934-1985, de CPN 1945-1978, De Waarheid 1946-1959, lidmaatschap gemeenteraad van Assendelft 1949-1970. Stukken betreffende Vereniging Nederland-USSR (Vernu): correspondentie; notulen; stukken betreffende cu...
Archives
Add to Favorites
Period 1917-1925
Some 150 letters by Krasin in Soviet Russia to his wife and daughters abroad 1917-1925 and n.d.; handwritten notes on Soviet foreign policy, etc. c. 1921-1925; personal documents c. 1880-1925; typescript of 'Memoirs of an old Revolutionist' by N. Burenin (Буренин Николай Евгеньевич) 1931....
Archives
Online content
Add to Favorites
Period 1971-1975
Correspondentie tussen W.G. Wolters en W.F. Wertheim 1971-1975; artikelen van Wertheim in diverse bladen 1966-1974; stukken betreffende de diverse debatten over China en Indonesië en de rol van professor Wertheim daarin 1959-1997; concept van lezing 'Indonesian communism and the problem of cultural...
Archives
Add to Favorites
Correspondence, manuscripts, typescripts, conference papers and articles and book reviews published in Pakistan newspapers and periodicals on Mughal India, British India and the partition in 1947 and particularly the role of Moslems, Islam and Islamic themes 1974-2003.
Archives
Add to Favorites
Period 1989-2003
Collection of documents issued and collected by the Egypt Branch of the Communist Party of Sudan (CPS): minutes of meetings of the Central Committee of the CPS 1964-1995, internal ciculars 1964-1991, leaflets, pamphlets, bulletins and other publications 1968-2003; manuscripts of books and papers by...
Archives
Add to Favorites
Aantekeningen voor vergaderingen van het partijbestuur 1957-1958 en dagelijks bestuur 1955-1959; redevoeringen 1958-1985; stukken betreffende overige bestuursvergaderingen 1962-1982, partijcongressen 1973-1980, partijstrijd 1964-1966, oppositie 1977-1980, internationale contacten 1964-1982, de commi...
Archives
Add to Favorites
Oral history of the Caucasus Project and in particular Azerbaijan in the period 1988-1991, initiated by BBC and IISH.
Archives
Online content
Add to Favorites