Archief Groningen Tegen Bio-industrie

Biographical / Historical Note

Groningen Tegen Bio-industrie was een vereniging opgericht in 1991 en opgeheven in 2001; doelstelling was de provincie Groningen te beschermen tegen bio-industrie en de schadelijke gevolgen daarvan; streefde naar een ecologisch verantwoorde landbouw, die mens, dier en milieu respecteerde; probeerde dit te bereiken door het geven van voorlichting, het aangaan van discussies met landbouworganisaties, het benaderen van provinciale en gemeentelijke politici; voerde juridische procedures en het verleende juridische bijstand aan haar leden.

Acquisition

De stukken zijn in 2003 door K. Nienhuys, ex-voorzitter van Groningen Tegen Bio-Industrie, aan het IISG geschonken.

Content

Stukken betreffende de algemene ledenvergaderingen, het dagelijks bestuur; stukken betreffende procedures van Groningen Tegen Bio-industrie en Milieudefensie Groningen tegen pluimveebedrijven, varkenshouderijen etc. in de provincie Groningen; publicaties; documentatie 1991-2002.